€9,421.21 bailithe ag muintir Loideáin i gcuimhne ar Mhuiréad Ní Loideáin agus ar mhaithe le hOspís na Gaillimhe

Muintir ó Loideáin 003 (Copy)Bhronn muintir Loideáin seic €9,421.21 ar Ospís na Gaillimhe le deireanas.  De thoradh siúlóid ar Shlí an Iarthair a bhí ar bun Dé Sathairn, an 21 Meitheamh 2014 a bailíodh an t-airgead.  Shiúil thart faoi leathchéad de na Loideánaigh i gcuimhne ar Mhuiréad Ní Loideáin, agus shocraigh siad leas a bhaint as an ócáid chun airgead a bhailiú ar son Ospís na Gaillimhe.

Tháinig seisear de mhuintir Loideáin go hOspís na Gaillimhe le deireanas agus bhronn siad an t-airgead a bailíodh ar an Ospís.  I láthair nuair a bronnadh an seic bhí (ó chlé go deas): Aisling Ní Churraoin, Joanne Tierney (Ospís na Gaillimhe), Máirtín Ó Loideáin, Cormac Ó Loideáin, Mary Uí Loideáin, Sharon Ní Loideáin agus Étaín Ní Loideáin.  Tá muid faoi chomaoin ag chuile dhuine a d’eagraigh agus a ghlac páirt sa tsiúlóid iontach seo; is mór againn an tacaíocht atá tugtha agaibh d’Ospís na Gaillimhe.

Chuile bhliain, bíonn ar Ospís na Gaillimhe €1.6 milliún a bhailiú le gur féidir linn seirbhísí riachtanacha Cúram Baile, Cúram Lae agus Tacaíocht Méala a chur ar fáil.  Cé gurb é an Stát is mó a sheasann costas reatha an Aonaid d’Othair Chónaitheacha in Ospís na Gaillimhe, ní fhaigheann an Ospís aon chúnamh airgid ón Stát i gcomhair na seirbhísí Cúram Baile, Cúram Lae ná Tacaíocht Méala.  Tá an-tábhacht go deo le síntiúis dheonacha ón bpobal, fearacht an méid a bailíodh de bharr shiúlóid mhuintir Loideáin i gcuimhne ar Mhuiréad Ní Loideáin, agus tá muid thar a bheith buíoch as an gcúnamh sin.

Share the news

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related News

News

Study Day for Nurses in Residential Care Facilities

News

Billy Tierney Memorial Darts Tournament – Raffle Terms & Conditions

News

Galway Hospice announces New Chairperson