€9,421.21 bailithe ag muintir Loideáin i gcuimhne ar Mhuiréad Ní Loideáin agus ar mhaithe le hOspís na Gaillimhe

Muintir ó Loideáin 003 (Copy)Bhronn muintir Loideáin seic €9,421.21 ar Ospís na Gaillimhe le deireanas.  De thoradh siúlóid ar Shlí an Iarthair a bhí ar bun Dé Sathairn, an 21 Meitheamh 2014 a bailíodh an t-airgead.  Shiúil thart faoi leathchéad de na Loideánaigh i gcuimhne ar Mhuiréad Ní Loideáin, agus shocraigh siad leas a bhaint as an ócáid chun airgead a bhailiú ar son Ospís na Gaillimhe.

Tháinig seisear de mhuintir Loideáin go hOspís na Gaillimhe le deireanas agus bhronn siad an t-airgead a bailíodh ar an Ospís.  I láthair nuair a bronnadh an seic bhí (ó chlé go deas): Aisling Ní Churraoin, Joanne Tierney (Ospís na Gaillimhe), Máirtín Ó Loideáin, Cormac Ó Loideáin, Mary Uí Loideáin, Sharon Ní Loideáin agus Étaín Ní Loideáin.  Tá muid faoi chomaoin ag chuile dhuine a d’eagraigh agus a ghlac páirt sa tsiúlóid iontach seo; is mór againn an tacaíocht atá tugtha agaibh d’Ospís na Gaillimhe.

Chuile bhliain, bíonn ar Ospís na Gaillimhe €1.6 milliún a bhailiú le gur féidir linn seirbhísí riachtanacha Cúram Baile, Cúram Lae agus Tacaíocht Méala a chur ar fáil.  Cé gurb é an Stát is mó a sheasann costas reatha an Aonaid d’Othair Chónaitheacha in Ospís na Gaillimhe, ní fhaigheann an Ospís aon chúnamh airgid ón Stát i gcomhair na seirbhísí Cúram Baile, Cúram Lae ná Tacaíocht Méala.  Tá an-tábhacht go deo le síntiúis dheonacha ón bpobal, fearacht an méid a bailíodh de bharr shiúlóid mhuintir Loideáin i gcuimhne ar Mhuiréad Ní Loideáin, agus tá muid thar a bheith buíoch as an gcúnamh sin.

Share the news

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related News

News

National Volunteering Week: Celebrating Our Volunteers

National Volunteering Week is an annual event dedicated to honouring and celebrating the invaluable contributions of volunteers across the country….

News

Croagh Patrick Climb for Hospice

Registration is now open for the Galway Hospice Croagh Patrick Climb, sponsored by Bon Secours Galway. The Climb starts at…

Featured

Car Raffle winners announced

  The winners of the Galway Hospice Car Raffle 2024 have been announced. Seller’s Prize – €250 Cash Gráinne Farrell,…