Galway Hospice features in TG4 documentary/Ospís na Gaillimhe faoi chaibidil i gclár faisnéise ar TG4

Galway Hospice features in a new TG4 documentary series starting Tuesday 2nd April at 7.30pm.

The series ‘Cúramóirí’ showcases the intricate tapestry of care provided by family carers, professional carers, and dedicated organisations like Galway Hospice.

The series features Una O’Kane, a Community Palliative Care nurse in Galway Hospice. Una works closely with patients, their families, and other healthcare professionals to create tailored care plans that meet individual needs and preferences.

Through her expertise and experience, Una helps patients and their families navigate the difficult journey of living with a life-limiting illness. She provides emotional support, practical advice, and a comforting presence during what can be a challenging time for all involved.

Una’s commitment to providing high-quality, compassionate care is evident in everything she does. She is a valuable member of the Galway Hospice team, and her impact on the lives of those she cares for is immeasurable. Una is a shining example of what it means to be a dedicated healthcare professional.

Tune in to ‘Cúramóirí’ on Tuesday 2nd April at 7.30pm on TG4.

 

Ospís na Gaillimhe faoi chaibidil i gclár faisnéise ar TG4

Tá Ospís na Gaillimhe faoi chaibidil i sraith nua faisnéise de chuid TG4 a thosóidh ag 7.30pm Dé Máirt an 2 Aibreán.

Sa tsraith ‘Cúramóirí’, tabharfar léargas mionsonraithe don phobal ar an gcúram a chuireann cúramóirí teaghlaigh, cúramóirí gairmiúla agus eagraíochtaí tiomanta ar nós Ospís na Gaillimhe ar fáil.

Beidh Una O’Kane, Altra Cúraim Mhaolaithigh Pobail in Ospís na Gaillimhe páirteach sa tsraith. Bíonn Una ag obair go dlúth le hothair, lena dteaghlaigh agus le gairmithe gairmiúla sláinte eile chun pleananna cúraim saincheaptha a dhéanamh atá oiriúnach do riachtanais agus roghanna ar leith an othair. Trína cuid saineolais agus taithí, tugann Una cúnamh d’othair agus dá dteaghlaigh a mbealach a dhéanamh tríd an aistear deacair a bhíonn i gceist le bheith ag maireachtáil le tinneas a ghiorraíonn saol duine. Cuireann sí tacaíocht mhothúchánach agus comhairle phraiticiúil ar fáil agus bíonn sí ann le hiad a chur ar a gcompord ag tréimhse atá in ann a bheith dúshlánach do gach duine.

Bíonn dúthracht Una i leith cúram comhbhách ar ardchaighdeán a thabhairt do na hothair soiléir i ngach a dhéanann sí.  Is ball tábhachtach í d’fhoireann Ospís na Gaillimhe agus ní féidir luach a chur ar an tionchar a bhíonn aici ar shaol na ndaoine a mbíonn sí ag tabhairt aire dóibh. Is iontach an sampla í Una ar atá i gceist le bheith i do ghairmí cúraim sláinte tiomanta.

Bígí ag féachaint ar ‘Cúramóirí’ ag 7.30pm Dé Máirt an 2 Aibreán ar TG4.

Share the news

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related News

News

Croagh Patrick Climb for Hospice

Registration is now open for the Galway Hospice Croagh Patrick Climb, sponsored by Bon Secours Galway. The Climb starts at…

Featured

Win a car with Galway Hospice

Galway Hospice has launched its 2024 Car Raffle, with the chance to win a brand-new Kia Picanto. Galway Hurler Daithí Burke…

form test